“Tôi là át chủ bài của bộ phận kế hoạch, cảm ơn Minami … Cảm ơn …” Tôi thực sự không thể vui mừng được với người chồng đang nói chuyện vui vẻ. Tôi chỉ biết cười ngượng vì nỗi đau lừa dối người chồng không biết gì. Kể từ ngày đó, tôi nghe lời Giám đốc điều hành Tsutsumi. “Bằng cách chịu đựng của tôi, anh ấy sẽ thành công và chúng tôi sẽ hạnh phúc. Tôi đã nói với bản thân mình rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, cơ thể tôi đã được cống hiến để thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Và đêm ngày thứ 7 …

Xin lỗi chồng vì em đã bị sếp của anh cưỡng hiếp

Xin lỗi chồng vì em đã bị sếp của anh cưỡng hiếp