Anh muốn giết tôi sao! Có kim chỉ nam. Tôi làm việc trong bộ phận khiếu nại của một công ty thực phẩm. Tôi đã đến nhà Kramer xin lỗi nhiều lần nhưng việc “lây sang SNS” là một việc vội vàng. Đột nhiên, tôi cởi quần áo của mình và bị buộc phải ngồi xuống đất.[Nếu điều này giải quyết được vấn đề, tôi xin lỗi khỏa thân. “Tôi không hoàn toàn chân thành” và yêu cầu một lần này … . Vợ tôi là một người khác Nơi bạn cảm thấy…

Vợ ngủ say, chồng phát hiện tin nhắn dâm đãng của tên sếp và vợ

Vợ ngủ say, chồng phát hiện tin nhắn dâm đãng của tên sếp và vợ