Tag: vợ giám đốc

Tên vô gia cư cưỡng dâm cô vợ xinh đẹp

Anh ta muốn vợ của giám đốc là Tojo Natsu, người đã bị giám đốc đuổi việc, và cũng là nguyên nhân khiến anh mất nhà cửa. Chính vì vậy, anh ta rất ghét tên giám đốc và thấy tên giám đốc có một cô vợ trẻ đẹp. Anh thấy g...