Tag: Sumire Ichinose

Vợ công tác xa, chồng ở nhà địt luôn bạn vợ

Người bạn tốt nhất mà anh ta không hiểu là một mớ hỗn độn lớn, trượt kỳ thi và lang thang khắp nơi! Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh ấy nói anh ấy ở một mình, ở cùng nhau và rời khỏi phòng để đi du lịch gia đìn...