Tag: Shion Nagisawa

Chồng yếu sinh lý, vợ thèm khát anh quản lý vạm vỡ

Shion đi làm thêm để có thêm tiền trang trải cho gia đình. Một tháng sau, quản lý bán thời gian đến nhà cô, nói năng khéo léo, cuối cùng là rước lấy thân cô. Ngoài ra, nó ghi lại toàn bộ câu chuyện trên điện thoại thô...