Tag: ngoại tình bạn chồng

Vợ ngoại tình với bạn của chồng ngay lần đầu gặp gỡ

Ririko Kinoshita người điều hành một quán cà phê cùng chồng. Tuy nhiên, chồng tôi không có động cơ và chỉ nghỉ việc trong giờ làm việc và đi nhậu. Rinko làm việc trong thời gian trống, nhưng giờ nghỉ duy nhất là một c...