Tag: luật sự

Cô vợ xinh ngoại tình cùng anh luật sư bào chữa

Justice, người đã trở thành luật sư và trở thành người bào chữa đầu tiên. Không có kẻ xấu Nếu như ngươi đắc tội, ta nhất định sẽ trắng án! Tôi đã thề như vậy và cố gắng làm hết sức mình, nhưng bị cáo khai rằng tố tụng...