Julia là một phụ nữ đã có gia đình, bắt đầu làm việc tại một tiệm xà bông để kiếm thêm tiền và trả nợ. Tuy nhiên, một ngày nọ, một trong những khách hàng là người anh rể đáng khinh của cô, người để giữ bí mật của cô bắt đầu tống tiền Julia để lấy bánh creampies miễn phí. Và rồi cưỡng dâm cô như một con đỹ rẻ tiền.

Cô em vợ và anh rể đáng kinh ( hay )

Cô em vợ và anh rể đáng kinh ( hay )