Câu nói của chồng tôi. Dạo này không chặt chém nữa à…. Vào thời điểm đó, bố vợ tôi, một người từng là bác sĩ chỉnh hình, đã quyết định dạy cách luyện âm đạo để nghe tiếng tim. Lặp lại cách tiếp cận không cần thiết và tiếp xúc không ngừng, hai bộ phận sinh dục cuối cùng sẽ tiếp xúc chặt chẽ với nhau! Ẩn trong chồng mình, một nụ hôn nồng nàn, một con cu nhớp nháp và một hành động lịch sự, và một cuộc giao cấu bằng sóc nguyên vào ban đêm! Mako càng siết chặt lấy bố chồng Ji Po hơn! Hạnh phúc được hoàn thành bằng cách ôm và tiếp xúc gần âm đạo bắn tinh!

Bố chồng “tâm sự” cùng con dâu lúc nữa đêm khi chồng đi vắng

Bố chồng “tâm sự” cùng con dâu lúc nữa đêm khi chồng đi vắng