Nene, nhân viên nữ duy nhất trong công ty kinh doanh kém hiệu quả. Theo yêu cầu của chủ tịch, chúng tôi thiết lập chương trình giải trí tình dục tan chảy trên các đối tác kinh doanh và các đối thủ cạnh tranh lớn. Từ ngày bị cảnh cáo đến ngày lặp lại hành vi bất lịch sự vào ban đêm. Dịch tiết và tinh dịch liên tục xuất ra mỗi khi bạn vồ lấy cơ thể của Nene. Nếu bạn đang cân nhắc rằng một công ty đang phát triển nhanh chắc chắn có …

Bản hợp đồng…. được ký kết bằng tấm thân của cô thư ký xinh đẹp

Bản hợp đồng…. được ký kết bằng tấm thân của cô thư ký xinh đẹp